Strona internetowa

zswysoka.pl

zkoła rolnicza powstała w folwarku Alfreda Potockiego w Wysokiej, dzięki temu posiadała kilka budynków na starcie. Były to: dom administracyjny, chlewnia, stajnia, obora, szopa, wozownia i spichlerz. Wszystkie te obiekty były bardzo zniszczone, dom administracyjny nie miał drzwi, okien, pieców, zdewastowany został również wodociąg. Przy placówce utworzono gospodarstwo rolne składające się z 18 hektarów ziemi i żywego inwentarza (krów, koni i kur).

  • Klient: Zespoł Szkół im. T. Kościuszki w Wysokiej

  • Data: 2023

  • Wdrożenie: Strona internetowa

© 2024 moderncreative. All rights reserved.